Stadspoort

IMG_9839

op foto klikken voor meerdere foto's


HALVE OGIEF 

staal en asfalt markeren grenzen.

een boezem van lucht wordt opgetild

door beugels, opschuiven is gewild

onthaasting stremt vluchtige forensen

 

het ritsen een kruis voor bestuurders

stilstand legt hen bloot als gluurders,

vindt even gerief onder een halve ogief

denk aan het gewelf van je eigen lief

 

©2000 Jacqueline Uittenbogaart


 Geschiedenis van een beeld.

Na bijna 20 jaar heeft in juli 2012 het beeld een plaats gekregen aan de Rhoonse Baan.

In de periode 1994-1998 was ik, als wethouder met het beleidsterrein kunst in mijn portefeuille, al bezig met het zoeken van een juiste plaats voor dit beeld.

Het Waterschap Hollandse Delta maakte bezwaar tegen de plaats van het beeld over de Rhoonse Baan. Er is naar een oplossing gezocht. De plaats werd de rotonde aan de Rhoonse Baan op de aftakking naar het landschapspark Buytenland.

Eind 2008 werd de fundering gestort, het kunstwerk geverfd en naar de plaats vervoerd.

En toen:

De door de gemeente ingehuurde landschapsarchitect merkte in een vergadering met gemeenteraadsleden op dat dit beeld geen goede entree was voor het landschapspark. Het gevolg was vragen in de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2008. Mijn laatste vergadering als wethouder.

Het nieuwe college heeft op 3 februari 2009 besloten dat het beeld niet geplaatst gaat worden aan de Rhoonse Baan.


Van: Hans Cats [mailto:h.cats@albrandswaard.nl] 
Verzonden: vrijdag 13 februari 2009 15:15
Aan: b.vandenbergh@ciltron.nl
CC: Bas Verdam
Onderwerp: mededeling collegebeslissing kunstwerk 

Geachte heer Van den Bergh, 

U heeft verzocht om een bevestiging van een collegebesluit.Ik bevestig u het besluit van het college van Albrandswaard tot het annuleren van de plaatsing van het kunstwerk “de rode boog” aan de Rhoonse Baan te Rhoon/Portland.

Het college heeft dit besluit genomen in zijn vergadering van 3 februari 2009.

Dit besluit betekent ook dat het college u niet langer houdt aan uw contractuele verplichting tot plaatsing van dit kunstwerk, zoals eerder overeengekomen en waartoe eerder zelfs is gemaand tot nakoming van deze overeenkomst.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

 J.C.M. Cats

gemeentesecretaris

Het beeld werd in februari 2009 opgeborgen bij boerderij Den Ouden te Poortugaal. 

Den Ouden 001 20022009.JPG

op foto klikken voor meerdere foto's


Hier zou het beeld moeten komen en is het uiteindelijk in juli 2012 geplaatst.

janauari 2009:

Rotonde 0002 10092008.JPG
Rotonde 0003 10092008.JPG
Rotonde 0001 10092008.JPG


Het is ook wel eens de bedoeling geweest om het aan de Rivierweg te plaatsen.  Hieronder een impressietekening.

Stadspoort.jpg


© Gerard Brussaard  2017    gerardbrussaard@gmail.com