COR 2017

1e halfjaar 2017

Over het eerste halfjaar 2017 is niets te melden over de ontwikkeling inhet centrum. Erhebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan.

  • Het Boerderijtje staat er nog.
  • Het “Cense” terrein ligt nog steeds braak.
  • De verkoop van appartementen aan de “Rabostrip” is gestart.


Verhuizing Wereldwinkel en Tweedekanswinkel

Door de ontwikkeling van de “Rabostrip” moeten de Wereldwinkel en de TweedekansWinkel verhuizen. Medio augustus openen zij hun winkels aan de Julianastraat 37  te Rhoon.

Schakel TKWW0717


augustus 2017

De TweedekansWinkel en de Wereldwinkel zijn verhuisd naar Julianastraat 26Aan het Louwerenseplein is de winkel Flair gevestigd. Deze winkel was eerst aan de Julianastraat.

Aan de Dorpsdijk wacht men op de slopershamer


september 2017

Op 30 mei 2017 is de omgevingsvergunning voor “De Hooghr Heerlyckheid” vertrekt. Er zijn twee beroepen bij de Raad van State ingesteld.

Bij schrijven van 27 eptember 2017 geeft de gemeente een planning van de werkzaamheden. 

Brief Heerlijkheid


Oktober  2017

Op 2 oktober 2017 is men begonnen met de voorbereidende werkzaamheden.

Build02102017JPG


Build03102017JPG


Build04102017JPG
Build05102017JPG
Build06102017JPG
Build09102017JPG
Build10102017JPG
Build11102017JPG
Build12102017JPG
Build202102017JPG


Sloop Rabostrip (klik hier)

Er is een Blauwe Zone ingesteld.

IMG_0300


Enkele laatste foto’s december 2017.

IMG_7508.jpg
IMG_7527
IMG_7528

© Gerard Brussaard  2017    gerardbrussaard@gmail.com