COR 2020

Het Huis van Albrandswaard

Men is begonnen met de bouw van het huis voor de gemeente.

Het Huis van Albrandswaard komt naast de sporthal in Rhoon.In 2016 heeft de gemeenteraad besloten op de locatie aan de Stationsstraat (naast de sporthal) een ontwikkeling te starten voor een aantal (maatschappelijke) functies. In het Huis van Albrandswaard krijgen het wijkteam, de Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA), het (sport)café van de sporthal en RTV Albrandswaard een nieuwe plek. Ook komen er nieuwe mogelijkheden om de dienstverlening aan alle inwoners van Albrandswaard verder te verbeteren. Daarnaast krijgen lokale kunst en cultuur een plek in het Huis van Albrandswaard en gaat ook het gemeentebestuur gebruik maken van het gebouw. Kortom, nieuwe kansen voor samenwerking en ontmoeting.

Eind 2016 heeft de gemeenteraad de locatie gekozen. Vanaf 2017 tot begin 2019 is aan het ontwerp gewerkt en zijn gesprekken gevoerd met de inschrijver van de aanbesteding. In juni 2019 heeft de gemeenteraad het krediet beschikbaar gesteld om het Huis van Albrandswaard ook daadwerkelijk te realiseren.

Inmiddels is de aannemer gecontracteerd en hebben wethouder Mieke van Ginkel van Albrandswaard en Bas Kurvers van Rotterdam op 18 juli 2019 de overeenkomst getekend over de aankoop van de grond aan de Stationsstraat.

In het najaar van 2019 is de bouw gestart en eind maart 2021 wordt het gebouw opgeleverd.


Louwerensplein 

Aan het Louwerensplein wordt op het open stuk een nieuw pand voor Slagerij Koot ontwikkeld.

Stationstraat

Aan de Stationstraat wordt het voormalig kantoorgebouw APL omgebouwd naar dure appartementen.Louwerensplein 

Op 15 oktober 2020 zijn een groot aantal parkeerplaatsen afgesloten in verband met de nieuwbouw.

1d13897a-481e-4ad5-aef1-af9e33c24267


© Gerard Brussaard  2017    gerardbrussaard@gmail.com