COR 2018

De uitvoering van het oorspronkelijke Centrumplan “Centrum ontwikkeling Rhoon” ligt bijna geheel stil. De plannen zoals deze oorspronkelijk waren zijn behalve de locatie Albert Heijn niet uitgevoerd. Het heeft de gemeente doordat men liever gerechtelijke procedures voerde in plaats van constructief mee te denken de becolking van Albrandswaard miljoenen gekost.

1e halfjaar 2018

De ontwikkeling van de “Hooge Heerlykheid” is in volle gang. De verwachting is dat begin 2019 de eerste paartementen worden opgeleverd.

COR2018 - 1
COR2018 - 2


september 2018

Op 17 september 2018 is door. de commissie Beraad & Advies ruimte de startovereenkomst marktinitiatief Zuidzijde Louwerensplein besproken.

Dit initiatief houdt in dt Slagerij Koot nu gevestigd aan de Julianastraat zijn bedrijf gaat vestigen aan het Louwerensplein. De locatie is de zogenaamde locatie Bouman het open stuk grond waar  nu bouwmaterialen staan opgeslagen.

In het initiatief komt er een parkeerplaats achter de winkels aan de Julianastraat via de Werkersdijk is dit parkeerrterrein te bereiken. 

ILouwerensplein initiatief 2018


In de vergadering werd aan wethouder Boender gevraagd hoe hij het vond dat de bocht uit het Louwerensplein wordt gehaald en om  op deze manier parkeerplaatsen te creëren. De wethouder stond hier niet direct afwijend tegenover.

In 2010 is door de heer P. Brokken een tekening gemaakt van het Louwernaplein zonder bocht. Hierdoor kunnen circa 36 parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Parkeerplaatsen Louwrensplein schets  oktober 2010

© Gerard Brussaard  2017    gerardbrussaard@gmail.com