Informatiedrager

informatiedrager

Tot 2005 voor gemeentehuis aan de Viaductweg


VERLOKKER

de snavel van de voorlichting

tart de zon en de boom, glans-

rijk verslaat hij met bladen

de seizoenen en verlicht vist

hij naar aandacht, zijn pracht

en praal verhaalt glashelder

wat wij kunnen verwachten

 

ogen naar gesloten deuren

van de glazen snavel door en

wanneer de forsythia uitvalt,

gele stoepranden vergrijzen,

behoudt hij kleur en nieuws,

ernst en lichtheid roepen ons

beurtelings aan: blijf staan

 

de snavel van de voorlichting

lokt ons naar een plaats voor

zich om overdracht te bewerken

 

©2000 Jacqueline Uittenbogaart

 

december 2000

 

© Gerard Brussaard  2017    gerardbrussaard@gmail.com