Info

index 1

Ik woon sinds 1980 in Rhoon. Na de samenvoeging van de de gemeente Rhoon en een deel van de gemeente  Poortugaal ontstond de gemeente Albrandswaard.

Vanaf mijn komst in de gemeente Rhoon ben ik politiek actief. In 1980 werd ik afdelingsvoorzitter van de PvdA afdeling Rhoon.

In 1990 kwam ik namens de PvdA in de gemeenteraad. Van 1994 tot en met 1998 was ik parttime-wethouder voor de PvdA. We vormden samen met de VVD en D66 een coalitie. Na de verkiezingen van 1998 maakte de  PvdA geen deel uit van het college. De periode 1998 tot en met 2002 was ik weer fractievoorzitter. In 2002 werd ik full-time wethouder dit was ik tot 2008

Als wethouder had ik onder andere de navolgende beleidsterreinen in mijn portefeuille: Financien, Ruimtelijke  Orening, Landschapspark, Beheer buitenruimte en Centrumontwikkeling Rhoon.

In 2009 werd ik weer afdelingsvoorzitter van de PvdA afdeling Albrandswaard.

Ik ben penningmeester van de Stichting Wereldwinkel Albrandswaard.

En sinds 2011 bestuurslid van de  Winkeliersvereniging Rhoon uit dien hoofde zit ik ook in de  Klankbordgroep Centrumontwikkeling Rhoon.  

De Winkeliersvereniging en de Klankbordgroep zijn opgeheven. 

© Gerard Brussaard  2017    gerardbrussaard@gmail.com