COR

De ontwikkeling van het Centrum van Rhoon loopt al een groot aantal jaren.

Onder deze rubriek wordt de ontwikkeling weergegeven.


© Gerard Brussaard  2017    gerardbrussaard@gmail.com