COR 2004

Raadsvergadering 30 septeber 2004.

In de raadsvergadering van 30 september 2004 is door het het CDA een motie ingediend waarin het college gevraagd werd om vier varianten voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie te onderzoeken.

Deze onderzoeken betreffen:

  1. Frontoffice aan de Viaductweg en  Backoffice aan de Hofhoek.
  2. Gehele gemeentelijke organisatie aan de Hofhoek.
  3. Gehele gemeentelijke organisatie aan de Viaductweg.
  4. Gehele gemeentelijke organisatie in nieuwbouw elders.


De motie werd met 9 voor en 8 tegen aangenomen.

Het college weigert deze motie uit te voeren.

Raadsvergadering 20 december 2004.

In de raadsvergadering van 20 december 2004 is een brief van het college inzake de huisvesting van het gemeentelijk apparaat behandeld. In deze brief zijn de varianten Frontoffice aan de Viaductweg en Backoffice aan de  Hofhoek en variant 2 gehele gemeentelijke organisatie aan de Hofhoek nogmaals financieel doorgerekend. De uitkomst is dat concentratie aan de  Hofhoek          € 140.000,- voordeliger is. De gemeenteraad stemde unaniem in met de vestiging aan de Hofhoek. Een meerderheid van de Raad stelde hierbij als voorwaarde dat over de huur van de uitbreiding een commerciële prijs zou moeten worden betaald en dat op termijn nieuwbouw aan de Rivierweg zou plaatsvinden.

© Gerard Brussaard  2017    gerardbrussaard@gmail.com