COR 2012

Raadsvergadering 2 april 2012

Op 2 april 2012 heeft de gemeenteraad besloten om extra parkeerplaatsen in het centrum van Rhoon aan te leggen.

Op voorstel van de gemeenteraad zullen diverse locaties onderzocht worden of hier ook mogelijkheden zijn om extra parkeerplaatsen in te richten.

COR 23072012

Juli 2012.

Op 13 augustus 2012 is begonnen met de werkzaamheden aan de Julianastraat en het J. Louwerensplein.

Hieronder een kaartje zoals het eruit komt te zien.

12-0125-01-cor-i D0 Informatietekening werkzaamheden Louwerensplein13082012-1


Foto's van de werkzaamheden.

13 augustus 2012  en 19 september 2012

© Gerard Brussaard  2017    gerardbrussaard@gmail.com