COR 1999

Stedebouwkundige visie centrum Rhoon

Door Kuijper Compagnons is 8 februari 1999 de discussienota  Stedenbouwkundige visie centrum Rhoon uitgebracht.

De discussienota is niet besproken en niet vastgesteld door de gemeenteraad.


© Gerard Brussaard  2017    gerardbrussaard@gmail.com